• Gluten free
 • GMO free
 • UV protected
 • Vegan
 • RAW food
 • Producer goods
Good for your Heart

Általános szerződési feltételek


 

1 Érvényesség

 

Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba az Innovagro Corp terméksorából kiválasztott árucikk a www.hempies.hu webáruházon keresztül történő megrendeléskor.

 

2 Szerződéses partner

 

A vásárló szerződéses partnere:

Innovagro Corp

Nyilvántartási szám: 50075319

Adószám: 67332492242

Nyilvántartásba vétel: 2015.10.19.

Székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 6.

Szerződés nyelve: Magyar

 

Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: +36-20-356-9420

Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: shop@hempies.eu

Ügyfélszolgálatunk telefonon a következő időben érhető el: Munkanapokon 9:00 - 17:00

Munkaszüneti napokon nem áll rendelkezésre ügyfélszolgálat.

 

3 Szerződés megkötése

 

(1) A vásárló a “Megrendelés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.

(2) A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés leadása után automatikusan kiküldésre kerül visszaigazoló email formájában, igazolja, hogy a vásárló rendelését az Innovagro Corp megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.

(3) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az Innovagro Corp kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön emailben küldésével igazol vissza.

(4) A vásárló a hempies.hu oldalon való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

(5) Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, hívja, vagy keresse emailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

(6) A hempies.hu áruházban vásárolt termékek tovább értékesítése nem megengedett.

 

4 Termék rendelkezésre állás

 

(1) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a megrendelt termék termék nem áll rendelkezésre a weboldalon feltüntetett időtartamon belül Innovagro Corp fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

(2) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az Innovagro Corp-hoz, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli az Innovagro Corp-ot semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető, esetleg a vásárló fiókra spamként kezelte az üzenetet.

 

5 Szállítás

 

(1) Házhoz szállítás Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. Külföldi szállítási igény esetén Felek egyedileg állapodnak meg a szállítási díjakról és feltételekről.

(2) A kiszállításról a Webshippy Magyarország Kft. gondoskodik (1171 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7., telefon: +36 30 553 9192).

(3) Személyes átvételi lehetőség egyelőre nem áll rendelkezésre (a Hempies csapata dolgozik a lehetőség megteremtésén).

 

6 Fizetés, számlázás, tulajdonjog fenntartása

 

(1) A www.hempies.hu honlapon minden ár Magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFÁ-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhoz szállítást nem tartalmazza. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

(2) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

(3) Bankkártyás, hitelkártyás fizetés egyelőre nem áll rendelkezésre.

(4) Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége a CIB Bank Zrt., székhely: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004.

(5) A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség - különösen de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a vásárlót terheli.

(6) A kiszállított árucikk az Innovagro Corp tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

  

7 Elállási jog

 

(1) Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a hempies.hu oldalon vásárolt termékek tekintetében.

(2) A fogyasztó elállhat a szerződéstől ügyfélszolgálati email címünkre írt üzenettel, (shop@hempies.eu) 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben az Innovagro Corp ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül Innovagro Corp megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

(3) Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Innovagro Corp vagy az Innovagro Corp által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó - a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni az Innovagro Corp felé a termék külső csomagolás által definiált jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

 

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:

 

Webshippy Magyarország Kft.

1171 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7.

MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 1 998 8099

 

(4) Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információt és nyilatkozat mintát a jelen általános üzleti feltételek 1. sz. mellékletében található.

 

A visszaküldés keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • sértetlen
 • hibátlan
 • ép
 • karcolásmentes
 • elszíneződéstől mentes
 • szagmentes
 • tiszta, szennyeződéstől mentes
 • eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés sem elfogadott)
 • összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép, hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)
 • a termék átvételt követően megfelelő hőmérsékleten, azaz 2-12 °C között, napfénytől védve került tárolásra, ezzel megőrizve annak beltartalmi értékeit

 

A visszavétel nem érvényesíthető, ha a fent felsoroltak közül bármelyik kitételnek nem felel meg a termék.

 

8 Elállás következményei

 

(1) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék külső csomagolás által definiált jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően

elhasznált, vagy bontott állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

(2) A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

(3) A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Innovagro Corp nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Innovagro Corp mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Innovagro Corp kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során az Innovagro Corp az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

(4) A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.

(6) A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

9 Felelősség

 

(1) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésékere, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Innovagro Corp részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén az Innovagro Corp csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Az Innovagro Corp részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

(2) Az Innovagro Corp-ot semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be,

(3) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, amennyiben ezek valamilyen technikai hiba folytán nem jelennének meg, kérjük, keresse a termékek címkéjén található leírást, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

(4) Az Innovagro Corp minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Innovagro Corp a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

(5) A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban Innovagro Corp nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

(6) Az Innovagro Corp a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.hempies.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

(7) Az Innovagro Corp nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló az Innovagro Corp honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Innovagro Corp nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

 

10 Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

 

(1) A hibás, vagy minőségcsökkent termékkel kapcsolatos reklamációs igény a nyitva álló időszakban a shop@hempies.eu email címre írt elektronikus levélben érvényesíthető.

(2) A reklamációs követelés a termék lejárati idején belül értelmezhető, amely külön megjelölés nélkül (kiemelten rövid lejáratú termékek), legfeljebb a rendelés leadásától számított két naptári hónapra értelmezhető az előírt tárolási hőmérséklet (2-12 °C) mellett, napfénytől védve tárolt termékekre.

(3) Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

(4) Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Innovagro Corp hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Innovagro Corp nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

(5) Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

(6) Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a Innovagro Corp jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

11 Záró rendelkezések

 

(1) Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

(2) Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Innovagro Corp regisztrált székhelye.

(3) E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

(4) A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az Innovagro Corp vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

 

© 2017 Innovagro Corp

Kelt: Budapest, 2017.09.18.

 

Letölthető változat (.PDF formátumban): hempies_aszf

 

 

1. Melléklet - Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Innovagro Corp, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 6. e-mail: shop@hempies.eu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 • Rendelés egyedi azonosító száma:
 • A fogyasztó(k) neve:
 • A fogyasztó(k) címe:
 • A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: helység, dátum